PRO-LAB » Dokumentacja

 

Uruchomienie serwisu tachografów wymaga złożenia wniosku do Głównego Urzędu Miar wraz z załączonymi procedurami i oświadczeniami. Wszelkie zmiany w zakresie prowadzonej działalności również wymagają aktualizacji dokumentacji. Robimy wszystko, aby nasze procedury spełniały obowiązujące wymagania i były łatwe w użyciu w codziennej pracy serwisu tachografów.

 

Oferujemy:

 • opracowanie kompletnej dokumentacji do GUM wraz z kopią dla Twojego serwisu. Otrzymujesz pełną dokumentację w wersji papierowej, z wszystkimi wymaganymi procedurami oraz formularzami, musisz tylko podpisać i wysłać do GUM. Na życzenie Klienta wysyłamy również dokumentację w wersji elektronicznej;
 • przygotowanie dodatkowych wniosków wymaganych przez Główny Urząd Miar, przy każdej zmianie dokonanej w serwisie:
  • rozszerzenie zakresu zezwolenia lub rodzaju tachografów,
  • dodanie miejsca albo miejsc prowadzenia działalności,
  • zmiana wykazu wyposażenia,
  • zmiana wykazu techników tachografów w serwisie;
 • sporządzenie każdego innego wniosku/pisma do GUM.